loader

Az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről III.

Áruk ideiglenes behozatala és visszavitele (VK-VHR 458. – 461., 580. – 583.cikkek)

19. Az ATA igazolványt akkor lehet ideiglenes behozatal vámeljárás kapcsán elfogadni, ha azt egy, az ATA Egyezményben vagy az Isztambuli Egyezményben résztvevő szerződő fél országában bocsátották ki, engedélyezték és a nemzetközi kezességi láncolat részét képező szövetség garantálja, kivéve, ha nemzetközi megállapodás másként rendelkezik.

20. Az ideiglenes behozatal vámeljárást akkor lehet elvégezni, ha
a) olyan országban állították ki azokat, amely Szerződő Félként aláírta:
aa) az ATA Egyezményt, vagy
ab) az Isztambuli Egyezményt, amely elfogadta a Vámügyi Együttműködési Tanács 1992. június 25-i Ajánlásait az ATA igazolványok és a CDP igazolványok ideiglenes behozatali eljárás esetén történő elfogadásáról, a szóban forgó ajánlásokban meghatározott határidőkön belül és feltételekkel és az ehhez kapcsolódóan létrehozott nemzetközi 5
garancialánchoz tartozó valamely egyesület jóváhagyása és garanciavállalása mellett;
b) azt a vámhatóság a borítólap megfelelő részén igazolja, és
c) az EU teljes vámterületén érvényes.

21. Az ideiglenes behozatal vámeljárásra az indulási (ideiglenes kivitelt végző) ország vámszervei által igazolt ATA igazolvány behozatali betétlapja A)-F) részeinek kitöltésével és benyújtásával lehet árunyilatkozatot adni.

22. Az ATA igazolványt az EU vámterületére való beléptetést végző vámhivatalnál kell bemutatni. Az ATA igazolvány bemutatása egyenértékű az ideiglenes behozatal iránti engedélykérelem bemutatásával, míg az igazolvány elfogadása egyenértékű az ideiglenes behozatal engedélyezésével.

23. A vámeljárást kérőnek a fehér színű behozatali betétlap A)-F) részét, valamint a betétlap hátoldalán lévő árufelsorolást kell kitöltenie. Az F) rész a) pontjában a ténylegesen behozott áruknak az általános jegyzékben szereplő tételszámát, b) pontjában pedig a behozatal célját kell bejegyezni.

24. Az ideiglenes behozatali eljárás keretében ATA igazolvánnyal behozott áruk további vámalakiságok nélkül szabadon mozoghatnak az EU vámterületén belül az eljárást lezáró vámalakiságok elvégzéséig. Amennyiben az EU vámterületének egyik pontjától egy másik pontjáig való fuvarozás során az áruk valamely harmadik ország területén haladnak át, a kapcsolódó ellenőrzéseket és alakiságokat az a vámhivatal végzi el, ahol az áruk ideiglenesen elhagyják az EU vámterületét, illetve ahol az említett területre újra belépnek.

áru kivitel és behozatal

Ideiglenes behozatal utáni újrakivitel végrehajtása

25. Az ideiglenes behozatal vámeljárás alá vont áruk harmadik országba történő kivitelét az EU külső határán elhelyezkedő, a vámeljárás lefolytatására illetékes vámhivatal igazolja a fehér színű újrakiviteli ellenőrzőszelvényen, és az újrakiviteli betétlapon.

26. Az ATA igazolvány tulajdonosának vagy képviselőjének a fehér színű újrakiviteli betétlap A)- F) részét, valamint a hátoldalán levő táblázatos árufelsorolást kell kitöltenie és az F) részt a tulajdonosnak vagy képviselőjének kell aláírnia. Az F) rész:
a) a) pontjában a tényleges visszaszállításra kerülő áruknak az általános jegyzékben szereplő tételszámát, továbbá a behozatali betétlap azon szelvénye(i)nek számát kell beírni, amely (vagy amelyek) alapján az áru ideiglenes behozatalban való vámkezelése megtörtént.
b) a b) pontban kell felsorolni mindazoknak a nem közösségi áruknak az általános jegyzékben feltüntetett tételszámát, amelyek kiszállítása nem történik meg;
c) a c) és d) pontok kitöltése nem kötelező.

27. Az ideiglenes behozatalban vámkezelt nem közösségi áruk több részletben is visszaszállíthatók.

Ideiglenes behozatalban lévő áruk más vámeljárás alá helyezése

28. Az ATA igazolvány alapján ideiglenes behozatal vámeljárás alá vont nem közösségi áruk felhasználásukat követően, az ideiglenes behozatal lezárása érdekében más vámeljárás alá is vonhatók, számukra más vámjogi sors is kijelölhető.

29. Az új vámjogi sors meghatározásakor az általános szabályokon túl figyelembe kell venni, hogy amikor a rendezvényekre vagy értékesítésre szánt áruk ideiglenes behozatalára vonatkozó vámeljárást szabad forgalomba bocsátással lezárják, a vámtartozás összegét a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozat
elfogadásának időpontjában az ilyen árukra vonatkozó értékelési elemek alapján kell meghatározni. Szabad forgalomba bocsátás tekintetében egyebekben a Vámkódex 144. cikke alkalmazandó.

Az elintézetlen ideiglenes behozatali vámeljárásokkal kapcsolatos eljárás (VK-VHR 457c. – 461. cikkei)

30. Amennyiben az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont árukkal a visszaviteli határidőn belül nem számoltak el, úgy a vámhatóság erről legkésőbb az ATA igazolvány lejárati időpontjának 30. napját követő 5 munkanapon belül értesíti az MKIK-t.

31. Amennyiben a MKIK az értesítést követő hat hónapon belül nem tud olyan bizonyítékkal szolgálni, ami alapján az eljárás elintézhető lenne, vagy ezen határidő előtt megállapításra kerül az, hogy Magyarországon vámtartozás keletkezett, úgy a magyar vámhivatal intézkedik a vámtartozás kiszabása és beszedése iránt.

Last Update: 2021.05.05.  

2021.05.05. 210 VámWiki Multilog  TIR és ATA Kezelés
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?