loader

Az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről IV. - Árutovábbítás

Áruk árutovábbítási eljárás alá vonása

32. Az ATA igazolvánnyal történő árutovábbítás során minden esetben a kék színű tranzit betétlap A)-F) részeinek két példányban történő kiállításával, illetőleg benyújtásával kell árunyilatkozatot adni. A behozott áruk továbbítása átvitelben és belterületi vámhivatalhoz is történhet.

33. Az ATA igazolvány tulajdonosa vagy meghatalmazottja a tranzit betétlap A)- F) részét köteles kitölteni. Az F) rész az árutovábbításra vonatkozó kérelem és az igazolvány tulajdonosának, illetőleg meghatalmazottjának kötelező nyilatkozatát tartalmazza arra vonatkozóan, hogy a továbbított árut a rendeltetési vámhivatalnál a megszabott határidőn belül változatlan állapotban bemutatja. Az F) részben az igazolvány tulajdonosának, ha az árunyilatkozatot meghatalmazott adja, a meghatalmazott nevét is, az a) pontja alatt a továbbítani kért áruknak az általános jegyzékbe felvett tételszámát kell feltüntetni és meg kell nevezni azt a vámhivatalt, amelyhez az árukat továbbítani kéri. Az árunyilatkozatot a vámeljárást kérőnek az a) rész erre a célra fenntartott helyén alá kell írnia.

vámáru továbbítás

Az elintézetlen árutovábbítás kapcsán felmerülő vámeljárásokkal kapcsolatos eljárás (VK-VHR 457c. – 461. cikkei)

34. Amennyiben az ATA igazolvánnyal árutovábbítási vámeljárás alá vont áruk rendeltetési vámhivatalnál történő nyilvántartásba vételéről az értesítés (tranzit betétlap) nem érkezik meg az indító vámhivatalhoz az ATA igazolvány lejáratának időpontjáig, úgy erről a vámhatóság – az ATA igazolvány lejárati időpontjának 30. napját követő 5
munkanapon belül – értesíti az MKIK-t.

35. Amennyiben a MKIK az árutovábbítás kapcsán felmerülő vámeljárást indító vámhivatal részére hat hónapon belül a VK-VHR 457d. cikk (3) bekezdése szerinti bizonyítékokkal szolgál, amivel az eljárás elintézhető, úgy az árutovábbítási eljárás lezárását 30 napon belül végzik el.

36. Amennyiben a MKIK az értesítést követő hat hónapon belül nem tud olyan bizonyítékkal szolgálni, ami alapján az eljárás elintézhető lenne, vagy ezen határidő előtt megállapításra kerül az, hogy Magyarországon vámtartozás keletkezett, akkor a magyar vámhivatal intézkedik a vámtartozás kiszabása és beszedése iránt.

Csatlakozó igazolvány (Replacement Carnet, Anschlusscarnet)

37. Az ATA igazolvány egy éves érvényességi idejét lehetőség van további egy évvel meghosszabbítani az ún. csatlakozó igazolvány kibocsátásával. Így az új igazolvány fedezetével a már ideiglenes behozatalban (a küldő ország tekintetében ideiglenes kivitelben) lévő áruk még egy évig, de legfeljebb, összesen 2 évig az EU vámterületén
(a küldő ország tekintetében külföldön) maradhatnak.

38. A csatlakozó igazolvány kibocsátását is a kamarák végzik. Az eredeti igazolvány érvényességi határidején belül kell kérni a csatlakozó igazolvány kibocsátását. Ugyanúgy kell kitölteni, mint az eredeti igazolványt, azonban más sorszámot fog kapni, az érvényességi határideje pedig az eredeti okmány lejárati határidejétől számított egy év lesz. A csatlakozó igazolvány fedőlapjára rá kell vezetni az eredeti igazolvány sorszámát és fordítva, az eredeti igazolványon is fel kell tüntetni az új igazolvány sorszámát. A csatlakozó igazolvány kibocsátása után az eredeti igazolvánnyal együtt, összetűzve használhatók.

39. A csatlakozó igazolványt még az eredeti igazolvány érvényességi határidején belül be kell mutatni mind a kibocsátó ország, mind az ideiglenes behozatalt végző ország vámhivatalának, a hosszabbítás érvényességének biztosítása érdekében.

CPD/Kína-Tajvan igazolvány alapján történő vámkezelésekről

40. Az Európai Bizottság kötött egy megállapodást Tajvannal olyan (CPD/Kína-Tajvan (CPD/China-Taiwan)) igazolvány bevezetéséről, amely a tagállamok és Tajvan közötti forgalomban az áruk ideiglenes behozatalának könnyítésére szolgál. A megállapodás az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött ATA igazolványról szóló vámegyezmény kétoldalú alkalmazására vonatkozik.

41. A megállapodás értelmében létrehozott CPD/Kína-Tajvan (CPD/China-Taiwan) igazolvány felépítése teljesen megegyezik az ATA igazolvánnyal, csakúgy, mint alkalmazásának szabályai.

42. A CPD/Kína-Tajvan igazolványokat is a kereskedelmi kamarák bocsátják ki, egyúttal kezességet vállalva a megállapodást aláíró országok kereskedelmi kamarái által kibocsátott CPD/Kína-Tajvan igazolványok alapján vámkezelt áruk után esedékes vám, és az ATA Egyezmény alapján követelhető egyéb összegek kifizetésére is.

43. Az EU területén a vámkezeléshez csak azt a CPD/Kína-Tajvan igazolványt lehet elfogadni, melyet a megállapodásban részes államok kereskedelmi kamarái az EU valamennyi országának területére érvényességgel bocsátották ki.

44. Az ATA igazolványra vonatkozó egyéb előírásokat értelemszerűen alkalmazni kell a CPD/Kína-Tajvan igazolványra is.

Last Update: 2021.05.17.  

2021.05.17. 246 VámWiki Multilog  TIR és ATA Kezelés
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?