loader

Szabad forgalomba bocsátás

Nem uniós áruk szabad forgalomba bocsátásának feltételei

Nem uniós áruk szabad forgalomba bocsátása (értesítés formájához lásd az FJA 154. cikkét és a VA 246.cikkét) a következő feltételekkel lehetséges (UVK 201.cikk (2) bekezdés):

  • az esedékes behozatali vámok beszedése vagy az UVK 95. cikkének megfelelő biztosíték nyújtása;
  • adott esetben az egyéb terhek (itt különösen az importot terhelő általános forgalmi adóra és a jövedéki adóra kell gondolni) adójogi előírásoknak megfelelő beszedése;
  • a kereskedelempolitikai intézkedések (fogalommeghatározás: UVK 5.cikk 36.pont) továbbá tilalmak és a korlátozások alkalmazása, amennyiben azokat egy korábbi időpontban nem kellett alaklmazni (korábbi alkalmazáshoz lásd: az Európai Bíróság 2004. január 7-i ítélete, C-60/02. számú ügy, Landesgericht Eisenstadt, határozatok tára: 2004, I-00651, európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:2004:10; és
  • az áruk behozatala tekintetében megállapított egyéb alakiságok elvégzése ( például regisztrációs- és tájékoztatási kötelezettség a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK tanácsi rendelet alapján (REACH) HL (EU) L396, 2006. december 30., 1. oldal).

Postai küldemények

A vám árunyilatkozatról szóló rendelkezések változásának értelmében (lásd: V. cím 2. fejezet) az olyan postai küldeményekre, melyek értéke nem nagyobb 1000 EUR-nál, egy átmeneti időszakot követően vám-árunyilatkozat benyújtása szükséges, ami azonban adható csökkentett adattartalommal (FJA 144.cikk). 2021-től különleges -bár egyszerűsített- bejelentési kötelezettség vonatkoznak a 150 EUR értéket meg nem haladó csomagokra ( FJA 143a. cikk, lásd fent: V. cím 2.fejezet)

csomagszállítás

Banánszállítmányok

Kiegészítő rendelkezések a VI. címben csak a banánmérlegelési bizonylatok kiállításával és ellenőrzésével kapcsolatban találhatók (FJA 155-157. cikk, VA 251-252.cikk; korábban: VK-Vhr 290a-290d.cikk) Ezek az előírások a tömeg alapján számított vámmal érintett banánszállítmányok kapcsán kerültek bevezetésre, mert a csomagoláson és az okmányokon feltüntetett adatok rendszerint nem egyeznek meg a tényleges súlyadatokkal (ami egyébként a szállítás és a raktározás alatt változik).

banán

Behozatalivám-tartozás

Ha a behozatalivám-tartozás nem szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozat alapján keletkezik, hanem az UVK 79. cikke szerint a vámjogszabályok be nem tartása miatt, akkor az áruk a vám és az adók megfizetése után szabad forgalomba kerülnek, feltéve, hogy nem állnak fenn tilalmak vagy korlátozások (lásd: EUMSZ 29. cikk (korábban kifejezetten a VK-Vhr 866.cikk), vagy ha valamely vámtartozás elévült – és ezért megszűn – (UVK 124.cikk (1) bekezdés (a) pont)

Az UVK 202. cikke (korábban: VK-Vhr 509. cikk) szabályozza azt, hogy milyen feltételekkel kell alkalmazni az UVK 5.cikk 36. pontja szerinti kereskedelempolitikai intézkedéseket az aktív vagy passzív feldolgozást követő vámjogi szabad forgalomba bocsátás során, amikor egyes áruk mentességet élveznek ezen intézkedések alól (például hulladék, maradék, uniós származó termékek), vagy amikor az aktív feldolgozás során meg kell állapítani, hogy a korlátozások vonatkoznak-e az aktív feldolgozás alá vont árukra, vagy a feldolgozott termékre érvényes intézkedések az áruk szabad forgalomba bocsátásakor alkalmazandók-e.

Rendelkezések beépítése, törlése

törölt

A korábban a VK IV. címében szereplő, a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó alábbi rendelkezéseket az UVK másik címeibe építették be, vagy törölték azokat:

  • Törlésre került a VK vám-árunyilatkozat elfogadása és az áruátengedés közötti időszakban történő vámtétel csökkentéséről szóló 80. cikke, mert manapság a vám-árunyilatkozat elfogadása és az áruátengedés rendszerint ugyanazon a napon történik
  • Átkerült a VK 81. cikke szerinti eltérő árukból álló szállítmány egységes tarifális besorolása az UVK V. cím 177. cikke alá, mert az újraértelmezett szabályozás elméletileg a kiviteli vámokkal összefüggésben is alkalmazható
  • A VK 82.cikke szerinti meghatározott célra történő felhasználás a különleges eljárások közé építették be (UVK 254.cikke), mert sok a hasonlóság az UVK VII. címében meghatározott egyéb vámeljárással ( előfeltétel az engedély és a nyilvántartás, lehetőség van a jogok és kötelezettségek átruházására, valamint helyettesítő áruk használatára)
  • A VK 83.cikke szerinti áruk uniós vámjogi státusának elvesztése átkerült az UVK V. címének az áruk vámjogi státusáról létrehozott 1. fejezetébe, ahol kiegészítésre is került (UVK 154.cikk)

 

Másfelől az UVK VI. címébe kerültek felvételre a korábban a VK VI. címében tárgyalt úgynevezett kedvezményes eljárások (tértiáruk, tengeri halászat termékei)

Törlésre került a VK 184.cikke, ami közvetetten utalt a vámmentességi rendeletre (Tanács 1186/2009/EK rendelete, HL (EU) L324, 2009. december 10., 23.oldal), mivel ez a rendelet az UVK 5. cikk 2. pontja alatti új fogalommeghatározás szerinti a vámjogszabályok részévé vált.

Last Update: 2021.01.26.  

2021.01.26. 184 VámWiki Multilog  Multilog Kft.  
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?