loader

Az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről II.

A kivitelt követő szabad forgalomba bocsátás vámeljárás végrehajtásának szabályai (VK-VHR 290. cikk)

11. Az ATA igazolvány alapján ideiglenes kivitelben kiszállított közösségi árukat az ATA igazolvány érvényességi idején belül vissza kell szállítani az EU területére. Az újrabehozatal esetében a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráshoz az ATA igazolvány, valamint a sárga színű újrabehozatali betétlap benyújtásával és az újrabehozatali betétlap A)-F) részeinek kitöltésével kell árunyilatkozatot adni.

12. Az F) rész a) pontjában a ténylegesen visszahozott áruknak az általános jegyzékben szereplő tételszámát, valamint annak vagy azoknak a kiviteli betétlap szelvénye(i)nek számát kell bejegyezni, amely (vagy amelyek) alapján az áru kiszállításra került. Az a) pont tartalmazza még a vámeljárásra vonatkozó kérelmet. A b) pontban kell feltüntetni
azon áruk általános jegyzék szerinti tételszámát, amelyek harmadik országban feldolgozáson mentek át. A c) pontban kell felsorolni azoknak az áruknak az általános jegyzékbe felvett tételszámát, amelyeket nem hoztak vissza. A d) pontban a feltüntetett adatok helyességét helység, kelet bejegyzésével, név és aláírás feltüntetésével kell
igazolni.

13. Az ideiglenes kivitelben kezelt árukkal kapcsolatban külön elszámolást az ATA igazolványt indító vámhivatalnál nem kell benyújtani, az eljárás a szabad forgalomba bocsátással vagy 17-18. pontban foglaltak szerint a kiviteli vámáru-nyilatkozat elfogadásával lezárul. Amennyiben az ideiglenesen kivitt áruk tekintetében az ATA igazolvány érvényességi idején belül a további vámalakiságokat (pl. újrabehozatal) nem teljesítik, elszámolási kötelezettség a vámhatóság felé akkor sem merül fel.

kivitel

14. Amennyiben az áruk véglegesen harmadik országban maradnak, úgy jelen útmutató 17-18. pontjaiban foglalt rendelkezései alkalmazandóak.

15. Amennyiben az ATA igazolvánnyal kiszállított áruk újrabehozatalára az ATA igazolvány érvényességi idején túl kerül sor, abban az esetben a szabad forgalomba bocsátás elvégzésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

  • a) amennyiben az újrabehozott áruk tekintetében a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 185-187. cikkeiben, valamint a VK-VHR 844-856. cikkeiben meghatározott tértiárukra vonatkozó rendelkezések alkalmazhatóak, akkor a tértiárukra alkalmazandó vámmentesség biztosításával, (Egységes Vámokmány) benyújtásával; vagy
  • b) amennyiben a tériárukra vonatkozó, közösségi vámjogszabályokban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak, a vám és a nem közösségi adók megfizetése mellett, a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó általános szabályok szerint, (Egységes Vámokmány) benyújtásával.

16. Amennyiben az áruk újrabehozatalára az ATA igazolvány érvényességi idején túl kerül sor, a szabad forgalomba bocsátás vámeljárást lefolytató vámhivatal – a 15. pontban foglaltak ellenőrzése mellett – ebben az esetben is ellenőrzi az ATA igazolvány újrabehozatali betétlapjának A–G. rovataiban megadott adatokat, kitölti az ellenőrzőszelvényt és az újrabehozatali betétlap H. rovatát, valamint megőrzi az újrabehozatali betétlapot.

Eljárás az ATA igazolvány használatával kiszállított és harmadik országban szabad forgalomba bocsátott áruk kapcsán (VK-VHR 798. cikk)

17. Ha az ATA igazolvánnyal az EU vámterületéről kilépő árukat már nem kívánják újra behozni, akkor egy kiviteli vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani az ATA igazolványt indító vámhivatal részére.

18. Kiviteli vámáru-nyilatkozat benyújtása esetén a kiviteli vámáru-nyilatkozat feldolgozását követően, amennyiben az áruk harmadik ország területére történő kiléptetése - az ATA igazolvány kiviteli ellenőrző szelvényének 4-7. rovatában –igazolt, a kiviteli vámhivatal igazolja a kiléptetést is, valamint az ATA igazolvány újrabehozatali betétlapját, valamint ellenőrző szelvényét érvényteleníti.

Last Update: 2021.05.03.  

2021.05.03. 260 VámWiki Multilog  TIR és ATA Kezelés
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?