loader

A TIR igazolvány

A TIR igazolvány felépítése

A TIR igazolvány 1996. július 1-e óta 4, 6, 14 és 20 lapos változatokkal ismert. Ez a megállapítás a betétlapok számára vonatkozik, ugyanis valamennyi változat további 4 lappal rendelkezik, amelyek fontosságukban nem maradnak el a betétlapoktól.

Az első borító lap speciális dombornyomásos eljárással készül, és fellelhető rajta az illető okmány sorozatszáma és annak PIN-kódos formája is. Valamennyi betétlap speciális vízjellel van ellátva, 1997. nyarától a betétlapok is PIN-kóddal kerülnek előállításra.

A két sárga színű borítón belül további két sárga, de már más funkciójú és más anyagból készült oldal található. Ezek egyike a szállítandó áru/vámáru bejelentésére szolgáló manifeszt (árunyilatkozat) kontroll szelvénye, amely a többi árumanifeszttel egyetemben, lehetőleg egy másoló-eljárásban töltendő ki. A másik sárga színű lap a jegyzőkönyv (Procés-verbal de constat; P/V), erről a későbbiekben még részletesen szólunk.

Az igazolvány első borító lapja tartalmazza az érvényesítő egyesület hitelesítő bélyegző-lenyomatát, valamint az általa megállapított érvényességi határidőt, ami jelenleg 75 naptári nap. Ez alatt szerepel az okmány felhasználójának megnevezése, cégszerű bélyegző lenyomata, amelyet a kibocsátás pillanatában nem csak a fedőlapra, de a manifeszt-szelvényen is el kell helyezni. A fedőlapon szerepel továbbá az indulási és a rendeltetési ország(ok) megnevezése. Az indulási és a rendeltetési vámhivatalok száma összesen négynél több nem lehet.

Külön rovatba kell feljegyezni a fuvarfeladat végrehajtására igénybevett jármű/járműszerelvény adatait (forgalmi rendszámukat és az engedélyezési okirat/Alkalmassági Bizonyítvány) számát.

Az igazolványban lévő betétlapok száma, amint arra már az előzőekben utaltunk, változó lehet. A négylapos okmány az indító országból egy szomszédos államba irányuló egy fel- és lerakós áruszállításra vehető igénybe.

Amennyiben a fuvarozás kizárólag az Európai Unión belül történik, TIR igazolvány felhasználása TILOS

TIR igazolvány

Árunyilatkozat

Az árunyilatkozatot az indulási (indítási) ország nyelvén kell kitölteni, kivéve, ha a vámhatóságok egy másik nyelv használatát engedélyezik, vagy megkövetelik.

Az árunyilatkozaton szereplő bejegyzéseket gépírással, másoló papír használatával oly módon kell elkészíteni, hogy azok minden betétlapon jól olvashatók legyenek, kivéve a jegyzőkönyv idevonatkozó rovatait. Az olvashatatlan betétlapokat a vámhatóságok visszautasíthatják.

A vámnyilatkozattal megegyező tartalmú lapok, vagy az árunyilatkozat összes adatait hordozó kereskedelmi okmányok, illetve rakomány jegyzékek a betétlapokhoz pótlapként csatolhatók. Gyűjtőáru esetében a részletes árufelsorolást tartalmazó rakomány-jegyzéket minden esetben a manifeszthez kötelező csatolni.

Abban az esetben, ha több indulási vámhivatal vagy rendeltetési vámhivatal van, az egyes vámhivataloknál nyilvántartásba vételre vagy mentesítésre kerülő árukat az vámnyilatkozaton egymástól világosan el kell különíteni. Minden betétlapot a TIR-igazolvány birtokosának (a felhasználónak) vagy megbízott képviselőjének (gépjárművezetőjének) keltezéssel és aláírásával kell ellátnia.

Jegyzőkönyv

Ez a szintén sárga színű, vízjeles lap az okmány utolsó előtti oldala, azaz közvetlenül a hátlap előtt található.

Ha a szállítási feladat végrehajtása során a járművön alkalmazott vámzár valamilyen oknál fogva megsérül, illetve egy elszenvedett baleset vagy lopás, dézsmálás következtében a rakományban kár, hiány keletkezik vagy megsemmisül, a fuvarozónak azonnal annak az országnak, ahol az esemény bekövetkezett vagy ahol annak bekövetkeztét észlelte, a legközelebbi vámhivatalához vagy annak hiányában más illetékes szervéhez, hatóságához (pl. rendőrség) kell fordulnia, ahol azok a lehető legrövidebb időn belül felveszik a ténymegállapító jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv (P/V) rovataiba csak az illetékes vámhatóság végezhet bejegyzést vagy töltheti azt ki, más szerv által felvett jegyzőkönyvet a TIR-okmány jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A ténymegállapító jegyzőkönyv az okmánnyal történő elszámolásig annak mellékletét képezi.

Hátlap

Ez az oldal tartalmazza a TIR-okmány ellenőrző szelvényét.

Bármely szerződő állam vámhatósága, az általa elvégzett ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanság esetében jogosult bevonni a fuvarozó birtokában lévő igazolványt. Ennek a nem kívánt eseménynek az igazolására szolgál többek között az ellenőrző szelvény, amely ilyen esetben mindenkor visszaadásra kell, hogy kerüljön a fuvarozó részére.

Last Update: 2021.03.22.  

2021.03.22. 327 VámWiki Multilog  TIR és ATA Kezelés
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?