loader

Preferenciális kereskedelem a Brexit után

A kilépés időpontjától kezdődően az EU által harmadik országokra vonatkozóan a közös kereskedelempolitika és a vámügy területén alkalmazott preferenciális kereskedelmi rendelkezések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra.

  1. A PREFERENCIÁLIS KERESKEDELMI RENDELKEZÉSEKRE ÉS SZÁRMAZÁSRA VONATKOZÓ HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

A közös uniós kereskedelempolitika keretében az EU harmadik országokra alkalmazandó preferenciális kereskedelmi rendelkezéseket határozott meg, melyek részét képezik a szabad kereskedelmi megállapodások és az általános preferenciarendszer (GSP). Az EU-ból kivitt áruk az Unióval kötött szabad kereskedelmi megállapodásban részes partnerországban akkor részesülhetnek preferenciális tarifális elbánásban, ha preferenciális uniós származásúak, vagyis teljes egészében az Unióban létrejött vagy előállított árukról van szó, illetőleg olyan árukról, amelyeket az EU-ban állítottak elő teljes egészében vagy részben olyan anyagokból, amelyek megmunkálása vagy feldolgozása bizonyos követelmények betartásával történt.

Az Unió preferenciális kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó harmadik országokból az EU-ba behozott áruk akkor részesülnek preferenciális tarifális elbánásban, ha megfelelnek a preferenciális származási szabályoknak. Az uniós preferenciális kereskedelmi rendelkezések hatálya alá tartozó harmadik országban előállított áruk preferenciális származásának meghatározása céljából az EU-ból származó, a szóban forgó árukba beépített inputok az adott harmadik országból származónak minősülnek. A preferenciális származás meghatározásának szabályai és eljárásai a megfelelő preferenciális kereskedelmi rendelkezések részét képezik, és az adott rendelkezésektől függően eltérőek lehetnek.

A preferenciális származás meghatározása szempontjából az EU-t egyetlen területnek kell tekinteni, tehát nem kell különbséget tenni a tagállamok között. Következésképpen jelenleg az egyesült királyságbeli inputok az áruk preferenciális uniós származásának meghatározásakor „EU-s tartalomnak” számítanak.

Az áru származását vagy kormányzati hatóságok igazolják (származási bizonyítvány kiadásával), vagy (előzetes engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel alapján) maguk az exportőrök a kereskedelmi okmányon tett származásmegjelölő nyilatkozat révén. Az exportáló fél az importáló fél kérésére megerősítheti az áruk származását. A beszállító a származási előírások betartásának igazolásához olyan alátámasztó okmányokkal (például beszállítói nyilatkozattal) látja el az exportőrt, amelyek lehetővé teszik a gyártási folyamatok és az anyagszállítmányok Unión belüli nyomon követhetőségét a végtermék kiviteléig.

bélyegző

  1. AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSÉVEL JÁRÓ KÖVETKEZMÉNYEK

Az egyesült királyságbeli inputok (anyagok és feldolgozási műveletek) a preferenciális kereskedelmi rendelkezések értelmében nem származónak minősülnek a szóban forgó inputokat tartalmazó áruk preferenciális származásának meghatározása során.

Ennek megfelelően:

  • Az Unióból kivitt áruk esetében: A kilépés időpontjától kezdődően az uniós szabad kereskedelmi megállapodásban részes partnerország kiindulhat abból, hogy a kilépés időpontját megelőzően preferenciális uniós származású áruk az adott harmadik országba történő behozataluk időpontjában már nem minősülnek annak, mivel az egyesült királyságbeli input nem tekinthető EU-s tartalomnak. A kilépés időpontjától kezdődően a preferenciális elbánásban részesülő harmadik országba kivitt áruk származásának megerősítésekor előfordulhat, hogy az EU-27 exportőreinek a szóban forgó harmadik ország kérésére bizonyítaniuk kell az áruk uniós származását, tekintettel arra, hogy az egyesült királyságbeli inputok már nem számítanak EU-s tartalomnak.

Amennyiben segítségre van szüksége kiviteli vámkezeléssel kapcsolatban, forduljon hozzánk.

  • Az Unióba behozott áruk esetében: Az EU preferenciális kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó harmadik országokban létrejött vagy előállított, és az EU-ba a kilépés időpontjától kezdődően behozott árukba beépített egyesült királyságbeli inputok – különösen az uniós származási kumuláció szempontjából – nem származónak minősülnek. A kilépés időpontjától kezdődően az EU-ba behozott áruk származásának megerősítésekor előfordulhat, hogy a harmadik országbeli exportőröknek bizonyítaniuk kell a behozott áruk preferenciális uniós származását.
  1. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRDEKELTEKNEK:

  • Az Unióból kivitt áruk esetében: Az ismertetett következményekre tekintettel az EU 27 tagállamának azon exportőrei és gyártói számára, amelyek a kilépés időpontját követően preferenciális tarifális elbánást szándékoznak igénybe venni valamely uniós szabad kereskedelmi megállapodásban részes partnerországban, javasoljuk, hogy:

− áruik preferenciális uniós származásának meghatározásakor kezeljék az egyesült királyságbeli inputokat nem származóként, valamint

− tegyék meg a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy egy utólagos megerősítés során az egyesült királyságbeli input „EU-s tartalomként” való figyelembevétele nélkül is bizonyítani tudják áruik preferenciális uniós származását.

  • Az Unióba behozott áruk esetében: Az EU 27 tagállamának importőrei számára javasoljuk annak biztosítását, hogy az exportőr az Egyesült Királyság kilépésével járó következményeket figyelembe véve tudja bizonyítani a behozott áruk preferenciális uniós származását.

 

Last Update: 2021.01.15.  

2021.01.15. 258 VámWiki Multilog  BREXIT  
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?