loader

A Brexit következményei

Az unios kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti intézkedéstől függően a kilépés időpontjától kezdődően a vámügyekre (lásd alább az 1. pontot), valamint a közvetett adózásra (héa és jövedéki adók – lásd alább a 2. pontot) vonatkozó uniós szabályok már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Ez a kilépés időpontjától kezdődően különösen az alábbi következményekkel jár:

1. EURÓPAI UNIÓS VÁMÜGYEK

Az EU vámterületére az Egyesült Királyságból behozott vagy az EU vámterületéről az Egyesült Királyságba kiszállítandó áruk vámfelügyelet alá tartoznak, és az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU rendeletnek megfelelően vámellenőrzés alá vonhatók . Ez magában foglalja többek között azt, hogy vámalakiságok alkalmazandók, nyilatkozatokat kell benyújtani, valamint, hogy a vámhatóságok biztosítékokat kérhetnek a lehetséges vagy meglévő vámtartozásokra.

keres

Az EU vámterületére az Egyesült Királyságból behozott áruk a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartoznak. Ez maga után vonja a megfelelő vámok alkalmazását.

Bizonyos, az Egyesült Királyságból az EU-ba érkező vagy az EU-t az Egyesült Királyság irányába elhagyó áruk a közrenddel, a közbiztonsággal, az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelmével vagy a nemzeti kincsek védelmével összefüggő tilalmak vagy korlátozások hatálya alá tartoznak.

Az Egyesült Királyság vámhatóságai által kibocsátott, az engedélyezett gazdálkodói státusz megadására vonatkozó engedélyek és a vámügyi egyszerűsítésekre vonatkozó egyéb engedélyek érvényességüket vesztik az Unió vámterületén.

Az Egyesült Királyságból származó, az EU-ból harmadik országokba exportált árukba beépített áruk az EU közös kereskedelempolitikája tekintetében többé nem minősíthetők „EU-s tartalomnak”. Ez érinti az uniós exportőrök azon képességét, hogy az Egyesült Királyságból származó árukkal való kumulációt alkalmazzák, és érintheti azon kedvezményes vámtételek alkalmazhatóságát, amelyekben az Unió harmadik országokkal megállapodott.

Amennyiben szeretné megkönnyíteni saját dolgát vámügyeivel kapcsolatban, vegye igénybe közvetett vámképviselet szolgáltatásunkat.

 

  1. KÖZVETETT ADÓZÁS (HÉA ÉS JÖVEDÉKI ADÓK)

Az EU héaterületére az Egyesült Királyságból érkező vagy az EU héaterületéről az Egyesült Királyságba feladott vagy fuvarozott áruk szállítását a közös hozzáadottérték-adóról szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek („héairányelv”) megfelelően árubehozatalként, illetve árukivitelként fogják kezelni. Ez azt jelenti, hogy a behozatalkor héát számítanak fel, míg a kivitel mentesül a héa alól.

térkép

A héairányelv XII. címének 6. fejezetében foglalt egyik különös szabályozást (az ún. szűkített egyablakos héaügyintézést) alkalmazni kívánó azon adóalanyoknak, amelyek az EU-ban a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtanak, a szűkített egyablakos héaügyintézéshez nyilvántartásba kell vetetniük magukat valamelyik tagállamban.

Az Egyesült Királyságban letelepedett, valamely tagállamban héaköteles árukat vagy szolgáltatásokat vásárló vagy ilyen árukat importáló adóalanyok, amelyek e héát vissza kívánják igényelni, a kérelmet már nem nyújthatják be elektronikusan, a 2008/9/EK tanácsi irányelvnek megfelelően, hanem azt a 86/560/EGK tanácsi irányelvvel összhangban kell benyújtaniuk. A tagállamok az utóbbi irányelv alapján viszonossági alapon adhatnak visszatérítést.

Az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező, valamely tagállamban adóköteles tevékenységeket végző társaság számára e tagállam előírhatja azt, hogy a héairányelvvel összhangban adóügyi képviselőt jelöljön ki a héa megfizetésére kötelezett személyként.

JÖVEDÉKI ADÓK

Az EU jövedéki területére az Egyesült Királyságból érkező vagy az EU jövedéki területéről az Egyesült Királyságba feladott vagy fuvarozott áruk szállítását a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelvnek  megfelelően jövedéki termék behozatalaként, illetve kiviteleként fogják kezelni. Ez többek között magában foglalja azt, hogy a jövedékitermékszállítási és -felügyeleti rendszer önmagában már nem lesz alkalmazandó a jövedéki termékeknek az EU-ból az Egyesült Királyságba jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítására, hanem ezeket a szállításokat exportként fogják kezelni, amely esetében a jövedéki felügyelet az unióból történő kilépés helyén megszűnik.

A jövedéki termékeknek az Egyesült Királyságba történő szállításához tehát kiviteli árunyilatkozatra, valamint    elektronikus adminisztratív okmányra (EAO) lesz szükség. A jövedéki termékeknek az Egyesült Királyságból az EU-ba történő szállítása tekintetében a vámalakiságoknak teljesülniük kell a jövedékitermék-szállítási és - felügyeleti rendszer alapján történő szállítás megkezdése előtt.

Last Update: 2021.01.12.  

2021.01.12. 250 VámWiki Multilog  BREXIT  
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?