loader

Szabad forgalomba bocsátás - útmutató módosítás

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiadott 3013/2018. útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. §-aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról szóló 3010/2016. útmutató módosításáról

A szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor az általános forgalmi adól szóló 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. ró§-aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról szóló 3010/2016. útmutatót (a továbbiakban: útmutató) jogszabály változások okán az alábbiak szerint módosítom.

változás

1. Az útmutatónak 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. Fő szabály szerint az importálónak be kell jelentkeznie Magyarországon adóalanyként. Az áfa törvény 257. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, mentesül ezen bejelentkezési kötelezettség alól az a belföldön gazdasági céllal nem letelepedett, belföldön lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany, aki (amely) belföldön kizárólag az áfa törvény 95. § szerinti adómentes termékimportot megalapozó az áfa törvény 89. § szerinti termékértékesítést teljesít és az adómentesség érvényesítéséhez közvetett vámjogi képviselőt hatalmaz meg."

Cégünk segítségére lehet, a Multilog Kft. tud vámjogi képviselőt biztosítani az ön számára.

2. Az útmutatónak 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. Az importálónak, közvetett vámjogi képviselőjének, vagy pénzügyi képviselőjének az adó megfizetése alóli végleges mentesülés érdekében eleget kell tennie az áfa törvény 95.§ (1) bekezdés a) és a 95.§ (9) bekezdés b) pontjának ba) alpontjához fűződő

a) az áfa törvény 4/A. számú melléklet I. pont szerinti szerinti összesítőnyilatkozat-tételi kötelezettségének, vagy

b) bevallási kötelezettségének, ha az a) alpontban említett kötelezettség a termék elfuvarozására, illetve postai forgalomban küldeményként történő feladására vonatkozó határidő lejártát követő 15. naphoz képest később válik esedékessé.”

3. Az útmutatónak 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. Az áfa törvény 95. § (10) bekezdése alapján a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat meghozatalának időpontja, vagy határozat hiányában az áru átengedésének időpontja minősül esedékességnek. Abban az esetben, ha az adó megfizetésének felfüggesztése az áfa törvény 95. § (7) bekezdés b) pontja szerint – bármelyik adó alóli mentesség feltételének a nem teljesítésével – szűnik meg, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi Rendelet 114. cikk (1) bekezdése alapján késedelmi kamatot kell felszámítani az előírt időtartam lejártának napjától a megfizetés napjáig. Fentiek alapján az eljáró vámszerv a vámjogi szabad forgalomba bocsátásról szóló határozat meghozatalának – határozat hiányában az áru átengedésének időpontjának – a napjától a megfizetés napjáig késedelmi kamat kiszabása felől is intézkedik.”

4. Az útmutatónak  47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„47. Amennyiben az igazolási kérelemben foglaltakat az eljáró vámszerv elfogadja, úgy a kiszabott és bevételezett áfa, illetve késedelmi kamat összegét visszafizeti.”

5. Az útmutató

a) 2. pont c) alpontjában a „2016. évi XIII. törvény” szövegrész helyébe a „2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.)”,

b) 46. pontjában „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) 66. §-a” szövegrész helyébe az „a Vtv. 43. §-a” szöveg lép.

6. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 3. munkanaptól érvényes.

Budapest, 2018. december 17.

Frissítve: 2021.02.28.  

2021.02.28. 511 VámWiki Multilog  Szabad Forgalomba Bocsátás  
Összesen 0 értékelés
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Antispam ellenőrzés - Köszönjük a megértését!

Nem talált választ a kérdésére? Írja meg nekünk! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, személyes adatokat, illetve érzékeny üzleti adatokat NE adjon meg az űrlapon! Az alábbi egyszerű matematikai művelet eredményét írja be számmal a négyzetbe, majd kattintson a KÉRDÉS BEKÜLDÉSE gombra! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

+ = Antispam ellenőrzés - Köszönjük a megértését!

menu

Nem talált választ a kérdésére? Írja meg nekünk! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, személyes adatokat, illetve érzékeny üzleti adatokat NE adjon meg az űrlapon! Az alábbi egyszerű matematikai művelet eredményét írja be számmal a négyzetbe, majd kattintson a KÉRDÉS BEKÜLDÉSE gombra! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

+ = Antispam ellenőrzés - Köszönjük a megértését!