loader

Közvetett vámképviselet

Közvetett vámjogi képviselőként saját nevünkben -mint vámügynökség- járunk el megbízóink érdekében. Ebben az esetben a vámteher fizetési kötelezettség a közvetett vámjogi képviselőt, a Multilog Kft.-t terheli, de vámügynökségünk rendelkezik Import Áfa Önadózói Engedéllyel, így nem szükséges az import vámkezelést terhelő áfát megfizetnie.

A szabad forgalomba bocsátásról szóló vámhatározaton a NAV az áfát csak tájékoztató jelleggel közli, így nem kell befizetni, csak társaságunk aktuális adóbevallásában feltüntetni. Erről minden esetben nyilatkozatot (nyilatkozat az import áfa fizetendő adóként történő megállapításáról és bevallásáról) készítünk ügyfeleink részére, hogy saját könyvelésüknek átadhassák. A fizetendő vám befizetéséről gondoskodunk és megbízónkkal elszámolunk. A befizetés tényét igazoló vámteher befizetési igazolás e-bankból letölthető példányát elektronikus úton elküldjük a megbízónk által kijelölt személy (könyvelés, pénzügy) részére.

Az import áfát normál esetben a vámkezeléskor meg kell fizetni -ami később visszaigényelhető-, így szolgáltatásunk az importőr likviditását segíti. Végfelhasználókét az árut terhelő 27% áfát egyáltalán NEM kell megfizetni, míg kereskedőként csak az eladást követően, a vevő által megfizetett összegből kell az államháztartás részére befizetni.

A szolgáltatás igénybevételének alap feltételei:

 • A szolgáltatást csak olyan importőr veheti igénybe, akit megillet a teljes adólevonási jog. Ez azt jelenti, hogy normál áfa körbe tartozik, az adószámának középső (XXXXXXXX-2-XX) számjegye 2.
 • Az import ügyletnek, a kereskedelmi okmányoknak, az importált árunak és teljes dokumentációnak meg kell felelni az EU vámkódex hatályos jogszabályainak.

A szolgáltatás folyamata:

 1. Vámügynökségünk átvilágítja az importőr céget, valamint a teljes külkereskedelmi ügyletet kockázatelemzésnek veti alá, melyhez adatokat és céges dokumentumokat kérhet.
 2. Pozitív elbírálás esetén megkötjük a megbízási keretszerződést.
 3. Az importőr közvetett vámjogi képviseleti megbízást ad vámügynökségünknek.
 4. Az importőr nyilatkozatban engedményezi adólevonási jogát a vámügynökségünk részére.
 5. Vámügynökségünk a megbízás alapján a vámkezelést közvetett vámjogi képviselőként elvégzi.
 6. A vámhatározat alapján kiszabott vám összegét -ha ezt korábban előkalkuláció alapján, nem tette meg- az importőr a vámügynökségünk részére elutalja, majd ezt a vámügynökség a NAV felé befizeti.
 7. Vámügynökségünk könyvelője az import áfa összegét tárgyhavi áfa bevallásában tünteti fel.
 8. Vámügynökségünk kiállítja és megküldi nyilatkozatát, melyben igazolja az importőr felé, hogy a hivatkozott jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően az áfa, fizetendő adóként történő megállapításáról és bevallásról gondoskodik.

Szükséges dokumentumok:

 • A cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya
 • Vámkezelési megbízás
 • Megbízási keretszerződés
 • Nyilatkozat adólevonási jog engedményezésről

Azonnali válaszra van szüksége?

Unalmas reklám blokkok helyett kapjon ténylegesen kimerítő válaszokat a nap 24 órájában!
«
»

Miben segíthetünk? - Szolgáltatásaink

menu