loader

Változtatások az árutovábbítás kapcsán

Az UVK 226-236. cikkei foglalják össze a külső és belső árutovábbítás kapcsán létrejött rendelkezéseket (korábban: VK 91-97. cikk és 163-165.cikk). A korábban hatályos rendelkezések az uniós áruk státusának megtartásról belső árutovábbítás igénybevétele nélkül (korábban: VK 164.cikk) az UVK-ban az áruk vámjogi státusáról szóló új fejezetben (V. cím, 1. Fejezet – Az áruk vámjogi státusa), a 155. cikkben találhatók. A VK korábbi 165.cikke, amely a belső árutovábbítási eljárásalkalmazását tette szükségessé arra az esetre, amikor azt valamely uniós rendelkezés előírta, pótlás nélkül törlésre került, mert ilyen előírás – ha fennáll – amúgy is alkalmazandó lenne.

Az UVK szintjén a következő tartalmi és terminológiai módosítások kerültek bevezetésre az árutovábbítás kapcsán

A külső árutovábbítás kapcsán törlésre került a VK 91.cikk (2) bekezdés b, pont második alpont alatti rendelkezés a TIR-igazolvány fedezete mellett szállított áruk kirakásáról. Ez azért lehetséges, mert az Unió vámterületét a TIR-egyezmény keretein belül egy egységes területet képező területnek kell tekinteni. (UVK 228.cikk)

A postai szolgáltatás privatizációja következményeként meghatározásra került, hogy milyen esetekben kell a különleges árutovábbítási eljárást alkalmazni a postarendszer keretein belül az Egyetemes Postaegyesület jogi előírásainak megfelelően, amikor az áruk az ilyen előírások szerinti jogok és kötelezettségek jogosultjai által, vagy azok részére kerülnek fuvarozásra. (UVK 226. cikk (3) bekezdés f, pont, 227.cikk (2) bekezdés f, pont, korábban: VK 91. cikk (2) bekezdés f, pont, 163. cikk (2) bekezdés f, pont)

csomagok

A „főkötelezett” fogalma (korábban: VK 94-95. cikk) megszűnt, mivel egy valamennyi vámeljárásra érvényes, egységes fogalom „a vámeljárás jogosultjai” került bevezetésre az UVK 5.cikk 35. pontja értelmében.

A vasúttársaságok privatizációja miatt az ilyen üzleti vállalkozások már nem mentesek a biztosítéknyújtási kötelezettség alól (korábban: VK 95.cikk (1) bekezdés d, pont), viszont ezek a társaságok, az általános feltételek teljesítése esetén csökkentést – vagy mentesítést – kaphatnak a nyújtandó összkezesség kapcsán. (UVK 95. cikk (2) bekezdés, FJA 84. cikk)

További változások a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban

A külső árutovábbítási eljárás alkalmazható jövedéki adó hatálya alá eső uniós áruk kivitele esetén is (FJA 189. cikk (4) bekezdés). Ha TIR- vagy ATA igazolványt használnak az EU vámterületéről történő kivitel kapcsán, akkor a külső árutovábbítási eljárás kötelező. (FJA 189.cikk (3) bekezdés)

Az engedélyekre vonatkozóan, melyek csökkentett adattartalmú vámárunyilatkozat alkalmazására adnak lehetőséget az áruk uniós árutovábbítási eljárás alá vonásakor (FJA 198. cikk) az alábbi esetekben:

  • Áruszállítás vasúti árufuvarozásban (korábban: VK-Vhr 412-425. cikk).
  • Áruszállítás légi- és tengeri árufuvarozásban, ha nem elektronikus fuvarokmányt használnak árutovábbítási árunyilatkozatként (korábban: VK-Vhr 444., 447. cikk).

Az olyan engedélyek vonatkozásában, melyek lehetőséget nyújtanak árutovábbítási árunyilatkozatként elektronikus fuvarokmányok használatára légi- és tengeri árufuvarozásban. (FJA 199-200. cikk, VA 319-320. cikk, korábban: VK-Vhr 445., 448. cikk). Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló megállapodás kiigazítása (HL (EU) L8, 2018. január 12., 1. oldal) azokra az esetekre, amikor a kérelmező:

  • Jelentős számú hajó- vagy repülőjáratot üzemeltet uniós kikötők, repülőterek között.
  • Valamint bizonyítja, hogy képes biztosítani az elektronikus fuvarokmány adatainak rendelkezésre állását az indító vámhivatal számára az indító kikötőben, illetve indító repülőtéren és a rendeltetési vámhivatal számára a rendeltetési kikötőben illetve rendeltetési repülőtéren, valamint azt, hogy az indító vámhivatal és a rendeltetési vámhivatal számára rendelkezésre álló adatok azonosak legyenek.

repülőtér

Ilyen esetekben a vámeljárás jogosultja mentesül a biztosíték nyújtásának kötelezettsége alól. (UVK 89. cikk (8) bekezdés d, pont, korábban: VK 95.cikk (1) bekezdés a, pont).

Az engedélyezett címzetteknek biztosítékot kell nyújtaniuk az árutovábbítási eljárást követően az átmeneti megőrzés kapcsán a jóváhagyott helyen, illetve az átmeneti megőrzési raktárban, még akkor is, ha a tárolás csak 6 napig tart (FJA 115.cikk). Hosszabb tárolás esetén átmeneti megőrzési raktárat kell engedélyeztetni. (UVK 148. cikk)

Új szabályozás került bevezetésre a magas biztonsági előírásoknak megfelelő vámzárakra (VA 301.cikk) és a különleges zárakra (VA 317. cikk) vonatkozóan. A különleges zárak külön engedélyt igényelnek. A vámhatóság az engedélyezés keretében köteles elfogadni a másik tagállam vámhatósága által jóváhagyott különleges zárakat is.  Ez alól kivétel, ha nem rendelkezik olyan információkkal, amelyek szerint az adott zár vámcélokra nem alkalmas. (FJA 197., 197a cikk, VA 317-318. cikk, korábban: VK-Vhr 386. cikk)

Az átmeneti időszak alatt az NCTS kiigazításig (ÁFJA 24. cikk)

Papír alapú árutovábbítási eljárást lehet engedélyezni a vasúti- légi- és tengeri áruforgalomban szállított áruk esetén. (ÁFJA 25-26., 29-51. cikk)

Különleges rendelkezések vannak érvényben az elektronikus manifeszten alapuló uniós árutovábbítási eljárásra a légi- vagy tengeri úton szállított áruk vonatkozásában (ÁFJA 27-29., 52- 53. cikk) és az UVK 89. cikk (8) bekezdés d, pontja szerint erre a forgalomra nem követelhető biztosíték nyújtása.

A magas kockázatot képviselő árukra vonatkozó külön szabályozás (korábban: VK-Vhr 340a,381. cikk, 44c. melléklet) megszűnt.

Last Update: 2021.03.30.  

2021.03.30. 201 VámWiki Multilog  Vámáru Továbbítás T1  
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?