A szabad forgalomba bocsátás egy vámáru jelleget megszüntető eljárás. Jellemzően a 3. országból az EU-ba érkező áruk esetében az elektronikus vám-árunyilatkozat benyújtásával kezdődik és NAV igazgatóság döntés alapján a vámok és egyéb közterhek kiszabásával és megfizetésével zárul.

A vámjogi képviselet szempontjából a következőket különböztetünk meg:

 • közvetlen vámjogi képviselő esetében a megbízó nevében és érdekében járunk el.
 • közvetett vámjogi vámképviselőként saját nevünkben -mint vámügynökség- megbízóink érdekében járunk el.

Közvetett vámjogi vámképviselőként saját nevünkben -mint vámügynökség- megbízóink érdekében járunk el. Ez esetben a vámteher megfizetési kötelezettség a közvetett vámjogi képviselőt -jelen esetben a Multilog Kft-t-  terheli, azonban, mivel vámügynökségünk rendelkezik Import Áfa Önadózói Engedéllyel, ezért nem szükséges az import vámkezelést terhelő Áfát megfizetni.

A szabad forgalomba bocsájtás szóló vámhatározaton a NAV az Áfát, csak tájékoztató jelleggel közli, így nem kell befizetni, csak társaságunk időszakosan aktuális adóbevallásában feltüntetni. Erről minden esetben nyilatkozatot (Nyilatkozat az import Áfa fizetendő adóként történő megállapításáról és bevallásáról) készítünk ügyfeleink részére, hogy saját könyvelésüknek átadhassák. A fizetendő vám befizetéséről gondoskodunk és megbízónkkal elszámolunk. A befizetés tényét igazoló vámteher befizetési igazolás e-bankból letölthető példányát elektronikus úton elküldjük a megbízónk által kijelölt személy (könyvelés, pénzügy) részére.

Mivel, az import ÁFA-t normál esetben a vámkezeléskor meg kell fizetni, majd az visszaigényelhető, így szolgáltatásunk az importőr likviditását segíti azzal, hogy az árut terhelő 27% ÁFA-t végfelhasználóként egyáltalán NEM, míg kereskedőként csak az eladást követően kell a vevő által megfizetett összegből befizetni az államháztartás részére.

A szolgáltatás igénybevételének alap feltételei:

 • A szolgáltatást csak olyan importőr veheti igénybe, akit megillet a teljes adólevonási jog. Ez azt jelenti, hogy normál ÁFA körbe tartozik, az adószámának középső (XXXXXXXX-2-XX) számjegye 2
 • Az import ügyletnek, a kereskedelmi okmányoknak, az importált árunak és teljes dokumentációnak meg kell felni az EU vámkódex hatályos jogszabályainak

A szolgáltatás folyamata:

 1. Vámügynökségünk átvilágítja az importőr céget, valamint a teljes külkereskedelmi ügyletet kockázatelemzésnek vetjük alá. Ehhez adatok és céges dokumentumokat kérhet.
 2. Pozitív elbírálás esetén megkötjük a megbízási keretszerződést
 3. Az importőr közvetett vámjogi képviseleti megbízást ad vámügynökségünknek
 4. Az importőr nyilatkozatban engedményezi adólevonási jogát a vámügynökségünk részére
 5. Vámügynökségünk a megbízás alapján a vámkezelést közvetett vámjogi képviselőként elvégzi
 6. A vámhatározat alapján kiszabott vám összegét -ha ezt korábban előkalkuláció alapján, nem tette meg- az importőr a vámügynökségünk részére elutalja, majd ezt a vámügynökség a NAV felé befizeti
 7. Vámügynökségünk könyvelője az import ÁFA összegét tárgyhavi ÁFA bevallásában feltünteti
 8. Vámügynökségünk kiállítja és megküldi nyilatkozatát, melyben igazolja az importőr felé, hogy a hivatkozott jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően az áfa, fizetendő adóként történő megállapításáról és bevallásról gondoskodik.

Szükséges dokumentumok:

 • A cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya
 • Vámkezelési megbízás
 • Megbízási keretszerződés
 • Nyilatkozat adólevonási jog engedményezésről

A kiviteli eljárás során a belföldi, vagyis uniós áru elhagyja az Unió vámterületét, ezzel elveszíti uniós státuszát, azaz uniós áruból nem uniós áru válik. Az eljárásban jellemzően két vámhivatal vesz részt, a kiviteli és a kiléptető vámhivatal. A kiviteli vámhivatalnál indítványozzuk a kiviteli vámkezelést, a kiléptető vámhivatalnál pedig az uniós áru Európai Unióból történő kiléptetése és a kiléptetés igazolása történik. Jelenleg nincs érvényben kiviteli vám az Európai Unióban.

AZ EUR 1 szállítási bizonyítvány a szabadkereskedelmi megállapodások alapján kedvezményes vámtétel igénybevételére jogosít fel a címzett országában, ezzel az exportőrök növelhetik piaci versenyképességüket.
Az EUR 1 szállítási bizonyítvány egy nyomtatványboltban kapható formanyomtatvány, melyet az exportőr megbízása alapján kitöltünk és a kiviteli vámhivatalnál bemutatunk a kiviteli és kereskedelmi okmányok kíséretében. A NAV igazgatósága hitelesíti és záradékolja az okmányt. Az eredeti példánynak kísérni kell a szállítmányt.

Az A.TR szállítási igazolást az EU és Törökország közötti szállításoknál alkalmazzák, iránytól függetlenül. Kiállítása igazolja, hogy az EU vagy Törökország területén az áru szabad forgalomban van (tehát nem vámáru), ezáltal vámok kiszabása nélkül hozható be.

Az A.TR szállítási igazolás nyomtatványboltban kapható formanyomtatvány, melyet az eladó megbízása alapján kitöltünk és a kiviteli vámhivatalnál bemutatunk a kiviteli és kereskedelmi okmányok kíséretében. A NAV igazgatósága hitelesíti és záradékolja az okmányt. Az eredeti példánynak kísérni kell a szállítmányt.

Szállítmányozó körökben T1 okmány kiállításként közismert ez az eljárás. A 3. országból az unió területére érkező áruk végleges vámjogi sorsának el nem rendezése -például szabad forgalomba bocsájtás- esetén lehetőség nyílik a vámáruk EU-n belüli szállítására. Ilyenkor a vámáru fölött biztosított közvetlen vámfelügyeletet vámteher vámgarancia biztosítása mellett, elektronikus árunyilatkozattal indítványozva kérelmezzük, hogy az indító vámhivatal vámfelügyelete alól helyezzék át az érkeztető vámhivatal közvetlen vámfelügyelete alá. A lekötött vámgarancia összege a rendeltetési NAV igazgatóság rendszerébe történő érkeztetés végrehajtásakor fel is szabadul.

T2L eljárás. Belföldi azaz uniós áru esetében lehetőség nyílik a vámáruk két uniós ország közötti mozgatására még akkor is, ha a szállítás alatt elhagyja az EU területét. Ilyenkor a vámteher (vám és Áfa) vámgarancia biztosítása mellett, papír alapú árunyilatkozattal indítványozva kérelmezzük, hogy az indító vámhivatal vámfelügyelete alól helyezzék át az érkeztető vámhivatal közvetlen vámfelügyelete alá. A lekötött vámgarancia összege a rendeltetési vámhivatal rendszerébe történő érkeztetés végrehajtásakor fel is szabadul. A T2L okmány az Uniós származás igazolására szolgáló dokumentum.

Az árutovábbítási eljárás idejére, amíg az indító NAV igazgatóságl felügyelete alól megérkezik az áru az érkeztető vámhivatal felügyelete alá biztosítani kell a vámterhet. Ez többféle módon is lehetséges, vámügynökségünknek a TC33 tanúsítvány áll rendelkezésére. Kezességvállalást, csakis vámárutovábbítással együtt vállalunk, az importőr cégének gondos átvilágítása, a kockázatelemzések lefuttatásának kedvező elbírálása után.

Az árképzés a kockázatok a számlaérték és a biztosítandó vámérték függvényében, egyedi díjkalkuláció alapján történik.

 • TIR Carnet okmány indítása NCTS rendszerben.
  Engedélyezett címzett TIR érkeztetése engedélyünk alapján érkeztetést is vállalunk.
 • ATA Carnet kezelése

A behozatali irányú vámkezelést megelőzi a vámáru vám elé állítása, amit az engedélyezett címzetti engedélyünkkel végzünk. Ezt követően átmeneti megőrzési engedélyünknek köszönhetően nyilvántartásba vesszük az árut. Ilyenkor az a vámgarancia, amivel érkezett a vámáru felszabadításra kerül, és innentől az összkezességi engedélyünk garanciaösszege nyújt biztosítékot a vámteher végleges megfizetéséig. Erre a célra üzemeltetjük telephelyünkön, a NAV által engedélyezett átmeneti megőrzési raktárunkat.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy megérkezik telephelyünkre a szállítóeszköz a vámkezelni kívánt vámáruval, mi azt érkeztetjük, amivel egyidőben az idáig szóló továbbítási garancia felszabadul, majd elindítjuk a szabad forgalomba bocsájtást Amint a vámteher befizetésre kerül, megszűnik a vámáru jellege a szállítóeszközt felszabadítjuk és az árut, mint belföldi áru ki lehet szállítani. Mivel az egész folyamatot a telephelyünkön saját engedélyeinkkel saját hatáskörben bonyolítjuk, sokkal gyorsabb és rugalmasabb, mint amikor például valamelyik NAV kirendeltségen történik az érkeztetés.

Unicredit Bank által nyújtott Vámpénztári információs rendszer szolgáltatásokra kötött szerződésünk alapján, vámteher befizető szolgáltatást nyújtunk ügyfeleink részére.

Előnyei:

 • Gyors. A vámteher befizetést követő legkésőbb negyedórában a NAV rendszere beazonosítja a vámteher befizetését és automatikusan felszabadítja az árut, ezzel elkerülhető a hagyományos rendszerben történő befizetések lassúsága, ami akár 3 nap is lehet.
 • Egyszerű. A vámterhek rendezéséhez ügyfeleinknek nem szükséges befáradnia valamelyik vámpénztárba, csak elutalják nekünk az általunk pontosan közölt összeget és mi gondoskodunk, hogy az a megfelelő helyre kerüljön.
 • Kiszámítható. Ha korrekcióra van szükség (pl. árfolyamváltozás esetén), azonnal korrigálható a változás
 • Biztonságos. Egyfajta biztosíték ügyfeleinknek, hogy a kitöltési vagy egyéb adminisztrációs hibák következményei nem ügyfeleinket terheli. Az utalás megérkezése után önöknek, csak az áru felszabadítására kell várni
 • Rugalmas. Ha ezt a befizetésmódot alkalmazzuk és ha esetleg pótbefizetésre van szükség külön megegyezés alapján, ki tudjuk segíteni ügyfeleinket

Működése:

 • Előkalkulációnk alapján előre elutalják a vámterheket az erre a célra fenntartott számlánkra
 • A vámhatározatok alapján kollégáink körültekintően elutalják a megfelelő számlákra (vám, Áfa és egyéb számlák) és figyelemmel kísérik, hogy a NAV rendszereben történő beazonosítást
 • Beazonosítási hiba esetén felkeressük a NAV számlavezető szerveinél illetékes ügyintézőket és megtesszük a szükséges lépéseket
 • Amennyiben az ügyfél által eredetileg elutalt vám és a határozat befizetés között különbözet van, azzal megállapodás szerint elszámolunk
menu

Nem talált választ a kérdésére? Írja meg nekünk! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, személyes adatokat, illetve érzékeny üzleti adatokat NE adjon meg az űrlapon! Az alábbi egyszerű matematikai művelet eredményét írja be számmal a négyzetbe, majd kattintson a KÉRDÉS BEKÜLDÉSE gombra! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

+ = Antispam ellenőrzés - Köszönjük a megértését!