loader

A szabad forgalomba bocsátás egy vámáru jelleget megszüntető eljárás. Jellemzően a 3. országból az EU-ba érkező áruk esetében az elektronikus vámáru-nyilatkozat benyújtásával kezdődik és NAV igazgatóság döntés alapján a vámok és egyéb közterhek kiszabásával és megfizetésével zárul.

Vámjogi képviselet szempontjából a következőket különböztetjük meg:

 • közvetlen vámjogi képviselő esetében a megbízó nevében és érdekében járunk el.
 • közvetett vámjogi vámképviselőként saját nevünkben -mint vámügynökség- megbízóink érdekében járunk el.

Közvetett vámjogi képviselőként saját nevünkben -mint vámügynökség- járunk el megbízóink érdekében. Ebben az esetben a vámteher fizetési kötelezettség a közvetett vámjogi képviselőt, a Multilog Kft.-t terheli, de vámügynökségünk rendelkezik Import Áfa Önadózói Engedéllyel, így nem szükséges az import vámkezelést terhelő áfát megfizetnie.

A szabad forgalomba bocsátásról szóló vámhatározaton a NAV az áfát csak tájékoztató jelleggel közli, így nem kell befizetni, csak társaságunk aktuális adóbevallásában feltüntetni. Erről minden esetben nyilatkozatot (nyilatkozat az import áfa fizetendő adóként történő megállapításáról és bevallásáról) készítünk ügyfeleink részére, hogy saját könyvelésüknek átadhassák. A fizetendő vám befizetéséről gondoskodunk és megbízónkkal elszámolunk. A befizetés tényét igazoló vámteher befizetési igazolás e-bankból letölthető példányát elektronikus úton elküldjük a megbízónk által kijelölt személy (könyvelés, pénzügy) részére.

Az import áfát normál esetben a vámkezeléskor meg kell fizetni -ami később visszaigényelhető-, így szolgáltatásunk az importőr likviditását segíti. Végfelhasználókét az árut terhelő 27% áfát egyáltalán NEM kell megfizetni, míg kereskedőként csak az eladást követően, a vevő által megfizetett összegből kell az államháztartás részére befizetni.

A szolgáltatás igénybevételének alap feltételei:

 • A szolgáltatást csak olyan importőr veheti igénybe, akit megillet a teljes adólevonási jog. Ez azt jelenti, hogy normál áfa körbe tartozik, az adószámának középső (XXXXXXXX-2-XX) számjegye 2.
 • Az import ügyletnek, a kereskedelmi okmányoknak, az importált árunak és teljes dokumentációnak meg kell felelni az EU vámkódex hatályos jogszabályainak.

A szolgáltatás folyamata:

 1. Vámügynökségünk átvilágítja az importőr céget, valamint a teljes külkereskedelmi ügyletet kockázatelemzésnek veti alá, melyhez adatokat és céges dokumentumokat kérhet.
 2. Pozitív elbírálás esetén megkötjük a megbízási keretszerződést.
 3. Az importőr közvetett vámjogi képviseleti megbízást ad vámügynökségünknek.
 4. Az importőr nyilatkozatban engedményezi adólevonási jogát a vámügynökségünk részére.
 5. Vámügynökségünk a megbízás alapján a vámkezelést közvetett vámjogi képviselőként elvégzi.
 6. A vámhatározat alapján kiszabott vám összegét -ha ezt korábban előkalkuláció alapján, nem tette meg- az importőr a vámügynökségünk részére elutalja, majd ezt a vámügynökség a NAV felé befizeti.
 7. Vámügynökségünk könyvelője az import áfa összegét tárgyhavi áfa bevallásában tünteti fel.
 8. Vámügynökségünk kiállítja és megküldi nyilatkozatát, melyben igazolja az importőr felé, hogy a hivatkozott jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően az áfa, fizetendő adóként történő megállapításáról és bevallásról gondoskodik.

Szükséges dokumentumok:

 • A cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya
 • Vámkezelési megbízás
 • Megbízási keretszerződés
 • Nyilatkozat adólevonási jog engedményezésről

A kiviteli eljárás során a belföldi, vagyis uniós áru elhagyja az Unió vámterületét, ezzel elveszíti uniós státuszát, azaz uniós áruból nem uniós áru válik.

Az eljárásban jellemzően két vámhivatal vesz részt, a kiviteli és a kiléptető vámhivatal. A kiviteli vámhivatalnál indítványozzuk a kiviteli vámkezelést, a kiléptető vámhivatalnál pedig az uniós áru Európai Unióból történő kiléptetése és a kiléptetés igazolása történik.

Jelenleg nincs érvényben kiviteli vám az Európai Unióban.

Az EUR 1 szállítási bizonyítvány egy nyomtatványboltban kapható formanyomtatvány, melyet az exportőr megbízása alapján kitöltünk és a kiviteli vámhivatalnál bemutatunk a kiviteli és kereskedelmi okmányok kíséretében.

A NAV igazgatósága hitelesíti és záradékolja az okmányt.

Az eredeti példánynak kísérnie kell a szállítmányt.

Az A.TR szállítási igazolást az EU és Törökország közötti szállításoknál alkalmazzák, iránytól függetlenül. Kiállítása igazolja, hogy az EU vagy Törökország területén az áru szabad forgalomban van (tehát nem vámáru), ezáltal vámok kiszabása nélkül hozható be.

Az A.TR szállítási igazolás nyomtatványboltban kapható formanyomtatvány, melyet az eladó megbízása alapján kitöltünk és a kiviteli vámhivatalnál bemutatunk a kiviteli és kereskedelmi okmányok kíséretében.

A NAV igazgatósága hitelesíti és záradékolja az okmányt.

Az eredeti példánynak kísérnie kell a szállítmányt.

Szállítmányozó körökben T1 okmány kiállításként közismert ez az eljárás. A 3. országból az unió területére érkező áruk végleges vámjogi sorsának el nem rendezése esetén lehetőség nyílik a vámáruk EU-n belüli szállítására. (például szabad forgalomba bocsátás előtti áruszállítás). Ilyenkor a vámáru fölötti közvetlen vámfelügyeletet - vámteher, vámgarancia biztosítása mellett - elektronikus árunyilatkozattal indítványozva kérelmezzük, hogy az indító vámhivatal vámfelügyelete alól helyezzék át az érkeztető vámhivatal közvetlen vámfelügyelete alá. A lekötött vámgarancia összege a rendeltetési NAV igazgatóság rendszerébe történő érkeztetés végrehajtásakor fel is szabadul.

Belföldi, azaz uniós áru esetében a T2L eljárás lehetőséget biztosít a vámáruk két uniós ország közötti mozgatására abban az esetben is, ha a szállítás alatt az áru elhagyja az EU területét. Ilyenkor a vámteher (vám és áfa) vámgarancia biztosítása mellett, papír alapú árunyilatkozattal kérelmezzük, hogy az indító vámhivatal vámfelügyelete alól helyezzék át az érkeztető vámhivatal közvetlen vámfelügyelete alá. A lekötött vámgarancia összege a rendeltetési vámhivatal rendszerébe történő érkeztetés végrehajtásakor fel is szabadul. A T2L okmány az uniós származás igazolására szolgáló dokumentum.

Az árutovábbítási eljárás idejére, amíg az indító NAV igazgatóság felügyelete alól megérkezik az áru az érkeztető vámhivatal felügyelete alá, biztosítani kell a vámterhet.

Ez többféle módon is lehetséges. Vámügynökségünknek a TC33 tanúsítvány áll rendelkezésére. Kezességvállalást csak vámárutovábbítással együtt vállalunk, az importőr cégének gondos átvilágítása, a kockázatelemzések lefuttatásának kedvező elbírálása után.

Az árképzés a kockázatok, a számlaérték és a biztosítandó vámérték függvényében, egyedi díjkalkuláció alapján történik.

Az ATA Carnet egy vámelőjegyzési igazolvány, melynek birtokában nem kell vámletétet fizetni az Egyezmény országaiban.

Az igazolvány használható: kiállításokra, vásárokra, bemutatókra, filmforgatásra, koncertre, tesztelésre stb.

Működése:

 • A Kamara által kiadott nyomtatványt a Tulajdonos kitölti, majd a Kamara Okmányhitelesítő Irodája hitelesíti azt.
 • A hitelesítést követően megtörténhet a vámkezelés a területileg illetékes vámhivatalnál vagy a határon.
 • A visszahozatalakor az indító vámhivatalnál kérvényezni kell a nyilvántartásból való törlést.
 • A vámhivatal által mentesített ATA-t vissza kell juttatni a Kamarához, ezt követően az óvadék visszafizetésre kerül.

A TIR olyan nemzetközi szállítmányozásban résztvevő kamionok jelzése, amelyek a TIR egyezmény szerint, TIR igazolvánnyal és “Carnet TIR” menetokmánnyal közlekednek.

A TIR eljárás szerint fuvarozott áruk az átmenő vámhivataloknál mentesülnek a behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek megfizetésének vagy letétbe helyezésének kötelezettsége alól. “TIR-eljárás” kifejezés az áruknak az indulási vámhivataltól a rendeltetési vámhivatalig történő fuvarozását jelenti, a jelen Egyezmény által létrehozott “TIR-művelet”-nek nevezett eljárás szerint.

“Behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek” kifejezés jelenti az áruk importálásakor vagy exportálásakor, illetve ahhoz kapcsolódóan szedett vámokat és egyéb illetékeket, adókat és díjakat, azon díjak kivételével, amelyek összege a nyújtott szolgáltatások közelítő költségét nem haladja meg.

TIR eljárás kezdete: A közúti járművet, járműszerelvényt vagy szállítótartályt ellenőrzési céllal bemutatták az indulási vagy beléptető vámhivatalnak a rakománnyal valamint a rá vonatkozó TIR igazolvánnyal együtt.

TIR eljárás befejezése: A közúti járművet, járműszerelvényt vagy szállítótartályt ellenőrzési céllal bemutatták a rendeltetési vagy kiléptető vámhivatalnak a rakománnyal valamint a rá vonatkozó TIR igazolvánnyal együtt.

A behozatali irányú vámkezelést megelőzi a vámáru vám elé állítása, amit az engedélyezett címzetti engedélyünkkel végzünk.

Ezt követően átmeneti megőrzési engedélyünknek köszönhetően nyilvántartásba vesszük az árut. Ilyenkor az a vámgarancia, amivel érkezett a vámáru felszabadításra kerül, és innentől az összkezességi engedélyünk garanciaösszege nyújt biztosítékot a vámteher végleges megfizetéséig. Erre a célra üzemeltetjük telephelyünkön, a NAV által engedélyezett átmeneti megőrzési raktárunkat.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy megérkezik telephelyünkre a szállítóeszköz a vámkezelni kívánt vámáruval, mi azt érkeztetjük, amivel egyidőben az idáig szóló továbbítási garancia felszabadul, majd elindítjuk a szabad forgalomba bocsátást. Amint a vámteher befizetésre kerül, megszűnik a vámáru jellege, a szállítóeszközt felszabadítjuk és az árut, mint belföldi áru ki lehet szállítani.

Az egész folyamatot a telephelyünkön saját engedélyeinkkel, saját hatáskörben bonyolítjuk, így sokkal gyorsabb és rugalmasabb a folyamat, mint a NAV kirendeltségen történő érkeztetés.

Unicredit Bank által nyújtott Vámpénztári információs rendszer szolgáltatásokra kötött szerződésünk alapján, vámteher befizető szolgáltatást nyújtunk ügyfeleink részére.

Előnyei:

 • Gyors: A vámteher befizetést követő legkésőbb negyedórában a NAV rendszere beazonosítja a vámteher befizetését és automatikusan felszabadítja az árut, ezzel elkerülhető a hagyományos rendszerben történő befizetések lassúsága, ami akár 3 nap is lehet.
 • Egyszerű: A vámterhek rendezéséhez nem szükséges ügyfeleinknek befáradnia egy vámpénztárba. Elutalják vámügynökségünk részére az általunk pontosan közölt összeget és mi gondoskodunk arról, hogy az a megfelelő helyre kerüljön.
 • Kiszámítható: Ha korrekcióra van szükség (pl. árfolyamváltozás esetén), azonnal korrigálható a változás.
 • Biztonságos: Biztosíték ügyfeleink számára, hogy a kitöltési vagy egyéb adminisztrációs hiba következménye nem ügyfeleinket terheli. Az utalás megérkezése után Önöknek csak az áru felszabadítására kell várni.
 • Rugalmas: Pótbefizetés esetén, külön megegyezés alapján ki tudjuk segíteni ügyfeleinket.

Működése:

 • Előkalkulációnk alapján előre elutalják a vámterheket az erre a célra fenntartott számlánkra.
 • A vámhatározatok alapján kollégáink a vámterheket körültekintően elutalják a megfelelő számlákra (vám, áfa és egyéb számlák) és figyelemmel kísérik a NAV rendszerében történő beazonosítást.
 • Beazonosítási hiba esetén felkeressük a NAV számlavezető szerveinél illetékes ügyintézőket és megtesszük a szükséges lépéseket.
 • Amennyiben az ügyfél által eredetileg elutalt vám és a határozat befizetés között különbözet van, azzal megállapodás szerint elszámolunk.
menu

Nem talált választ a kérdésére? Írja meg nekünk! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, személyes adatokat, illetve érzékeny üzleti adatokat NE adjon meg az űrlapon! Az alábbi egyszerű matematikai művelet eredményét írja be számmal a négyzetbe, majd kattintson a KÉRDÉS BEKÜLDÉSE gombra! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

+ = Antispam ellenőrzés - Köszönjük a megértését!