loader

VámWiki: Jogtár

 1. Az Európai Bíróság 2016. június 2-i ítélete (a Finanzgericht– Eurogate Distribution GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), DHL Hub Leipzig GmbH kontra Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14)
 2. Az Európai Bíróság 2015. február 12-i ítélete, C-349/13. számú ügy, európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:2015:84
 3. 2007. évi CXXVII. törvény Áfa törvény
 4. 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről
 5. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 6. 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
 7. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 8. 2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
 9. 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
 10. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
 11. 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 12. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 13. 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
 14. 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
 15. 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről
 16. 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
 17. 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról
 18. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?