loader

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény;
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
- az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény,
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
- az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény,
- a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény,
- a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény,
- a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény,
- a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény,
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény,
- az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény,
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?