loader

Áfa-raktár létesítése

Lehetőség van Magyarországon is áfa-raktárak létesítésére a módosított általános forgalmi adóról szóló törvény alapján

A törvénymódosítás hatályba lépésétől létesíthető áfa-raktár - a jövedéki termékek kivételével - a közösségi áruk korlátlan ideig történő tárolására.

A raktárat olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany üzemeltetheti, aki a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló Bizottsági rendeletben meghatározott feltételnek megfelel (rendelkezik 'A' típusú vámraktári engedéllyel).
A közösségi vámszabályok hatályba lépésével közösségi áru tagállami vámraktárban már nem tárolható. Így az ilyen árukhoz áfa-raktár hiányában nem kapcsolódhatnának az uniós csatlakozásig biztosított kedvezmények (értékesítés nulla százalékos áfával).

Az áfa-raktár részben kiváltja azt a funkciót, melyet az uniós csatlakozást megelőzően a vámraktár töltött be az exportcéllal kiléptetett belföldi termékek esetében. Azaz lehetőséget biztosít arra, hogy adómentesen értékesítsék azt a terméket, amelyet az értékesítés közvetlen következményeként áfa-raktárba szállítanak be.
Az áru a raktárban áfa-mentesen tárolható. Ha elhagyja a raktárat, akkor meg kell fizetni az áfát, kivéve, ha az Európai Unión kívülre exportálják a terméket.

Az áfa-raktár üzemeltetését a raktár működési helye szerint illetékes fővámhivatal engedélyezi. Az engedélyezés feltételei megegyeznek az 'A' típusú vámraktáréval.
A raktár üzemeltetőjének fő kötelezettsége - a vámraktárakra irányadó szabályozással megegyezően - a betárolt termékekről folyamatos nyilvántartást vezetni, és ennek kontrollja, továbbá az áruk be- és kiraktározása feletti ellenőrzés a vám- és pénzügyőrség hatáskörébe tartozik.

áfa-raktár

1. Az áfa-raktár létesítése

1.1. Általános szabályok

Az Áfa törvény szerint az áfa-raktár létesítését olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany - kivétel a belföldön termelő tevékenységet végző adóalany - kezdeményezheti, amely személy rendelkezik a Közösségi Vámkódex rendelkezéseinek megfelelő "A" típusú vámraktári engedéllyel. Az áfa-raktár üzemeltetését a raktár működési helye szerint illetékes fővámhivatal engedélyezi. Az engedélyezés feltételei megegyeznek az "A" típusú vámraktáréval.

Az engedélyezés során azokat a feltételeket ismételten nem kell vizsgálni, amelyek az "A" típusú vámraktár létesítésénél már ellenőrzésre kerültek. Az áfa-raktár működési engedélyének megadásához adóbiztosítékot az áfa törvény alapján nem kell megkövetelni.

1.2. Az engedélyezés feltételei

"A" típusú vámraktári engedély megléte, belföldön nyilvántartásba vett adóalany (a vámhatóság a korábban már benyújtott adóbejelentkezési lapból állapítja meg), nyilatkozat az áfa-raktár leendő üzemeltetőjétől, hogy belföldön termelő tevékenységet nem végez, gazdasági szempontból indokoltság (nyilatkozat, üzleti terv stb.)

Az áfa-raktár engedélyezése az államigazgatási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, alakszerű határozat formájában történik. A határozatban elő kell írni, hogy amennyiben az engedélyezés feltételeiben foglalt előírásokat az áfa-raktár üzemeltetője a működése során nem teljesíti vagy az engedélyezés feltételei nem állnak fenn, a raktár működésére vonatkozó engedélyt a vámhatóság haladéktalanul visszavonja (adott esetben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172.§ alapján mulasztási bírságot is megállapíthat a (fő)vámhivatal, amennyiben a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit az üzemeltető megsérti).

Adott esetben gazdasági indokolatlanság miatt szintén vissza lehet vonni a raktárra kiadott engedélyt - és erről az engedélyben az üzemeltetőt tájékozatni kell -, ha egy éven belül nem volt betárolás, illetve kitárolás az áfa-raktárba.

Az áfa-raktárt felügyelő (fő)vámhivatal köteles évente legalább egy alkalommal ellenőrzést tartani az áfa-raktárban, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt tárgy szerint az általános iktatóban iktatni.

Frissítve: 2021.09.28.  

2021.09.28. 158 Adorján Blanka
Összesen 0 értékelés
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Antispam ellenőrzés - Köszönjük a megértését!

Nem talált választ a kérdésére? Írja meg nekünk! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, személyes adatokat, illetve érzékeny üzleti adatokat NE adjon meg az űrlapon! Az alábbi egyszerű matematikai művelet eredményét írja be számmal a négyzetbe, majd kattintson a KÉRDÉS BEKÜLDÉSE gombra! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

+ = Antispam ellenőrzés - Köszönjük a megértését!

menu

Nem talált választ a kérdésére? Írja meg nekünk! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, személyes adatokat, illetve érzékeny üzleti adatokat NE adjon meg az űrlapon! Az alábbi egyszerű matematikai művelet eredményét írja be számmal a négyzetbe, majd kattintson a KÉRDÉS BEKÜLDÉSE gombra! Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

+ = Antispam ellenőrzés - Köszönjük a megértését!